KE | SuperKids | FEB-JUN-20

KE | SuperKids | FEB-JUN-20

Do kurzu sa dá prihlásiť aj v prípade, že kurz už začal. 

SUPERKIDS

Vek: 4-7

Na našich tréningoch cielene podporujeme v deťoch záujem o pohybové aktivity, rozvíjame trvalý pozitívny vzťah k športu, zameriavame sa na všeobecný rozvoj a pohybovú prípravu. Našim cieľom nie je len fyzická príprava, ale aj vzdelávanie v oblasti správnych návykov a sociálnej interakcie. Všeobecnosť vnímame, ako dôležitý základ pre akékoľvek fyzické či mentálne zadanie v živote každého človeka.

Lezenie, visenie, šplhanie, skákanie, balansovanie, padanie, plazenie, nosenie, hádzanie, chytanie, pohybové a úpolové hry, dynamické, statické, ale aj silové, gymnastické a akrobatické prvky, zábava. Toto všetko sa snažíme rozvíjať s ohľadom na bezpečnostné zásady, postupnosť a primeranosť k aktuálnym možnostiam a schopnostiam žiakov našej pohybovej prípravky.

 

Čo sa Vaše dieťa naučí?

 • cez hru, pohyb a disciplínu (počúvanie pokynov, bezpečnosť)
 • beh a zvieracie lokomócie (mobilita, silné telesné jadro, horné a spodné končatiny)
 • kotúle a mlynské kolá (koordinácia)
 • poskokypreskoky a výskoky (odrazová sila dolných končatín)
 • striktnú výdrž v kľuku, prípadne i kľuky (silný zadok a lopatky)
 • šplh na lane s prírazom (silné predlaktie a brušné svaly)
 • visvzpor a pretoč na gymnastických kruhoch (silné paže, ramená a telesné jadro)
 • hrudníkový mostík (sila telesného jadra)
 • balans (stabilita, koordinácia, neuroplasticita)
 • stojka čelom o stenu (sila ramien, lopatiek, chrbtových svalov a telesného jadra)
 • a mnohé ďalšie pohyby, vyučované prostredníctvom pohybovej hry

 

Skúška pre postup do SUPERKIDS ELITE:

 • chôdza po štyroch
 • kotúľ vpred a kotúľ vzad
 • pozícia vrana
 • mlynské koleso
 • správne prevedený kľuk
 • vis strmhlav
 • stojka o stenu tvárou k stene
 • šplh na lane s prírazom
 • preskok, výskok, zoskok
 • mostík
 • odporúčanie trénera

Pred tým, ako svoje dieťa prihlásite do detskej pohybovej prípravky uistite sa, že Vaše dieťa zvláda: 

 • počúvať a vie porozumieť jednoduchým pokynom trénera
 • 60 min. v kolektíve detí bez prítomnosti rodiča
 • samoobslužné činnosti (návšteva WC, vyfúkanie nosa,...)

,

INFORMÁCIE O KURZE:
Termín: 4.2.2020 - 30.6.2020 

ČASY TRÉNINGOV:
Pondelok, Utorok, Streda, Štvrtok - 15:30-16:30.

POČET MIEST
Počet miest je obmedzený! Maximálny počet je 20 detí / tréning.

TRÉNERI
Martin Boďa, Šimon Forrai

CENA ZA KURZ
Cena za kurz sa vyráta automaticky, podľa počtu zvolených dní. Trénujeme v rozsahu dátumov ako je uvedené vyššie.
Dni voľna / prázdniny, počas ktorých sa netrénuje, sú automaticky odrátané z ceny kurzu. 

CENA ZA TRÉNING
5€

POČET TRÉNINGOV
Počet tréningov závisí od počtu zvolených dní.

DNI VOĽNA

3.2.2020 (pol ročné prázdniny)

2.3-6.3.2020 (jarné prázdniny)

9.4 -14.4.2020 (veľkonočné prázdniny)

 

Rodičom je vstup do telocvične počas tréningu zakázaný. Dôvody sú najmä disciplinárne, t.j. deti sa inak správajú za prítomnosti rodiča a inak, ak rodič v miestnosti nie je.

Prihláška

Informácie o kurze


Názov kurzu: KE | SuperKids | FEB-JUN-20
Termín od: 04.06.2020
Termín do: 30.06.2020
Miesto konania: SKILL LAB Košice
V dňoch: Pondelky, Utorky, Stredy, Štvrtky
Ak sa chcete prihlásiť na kurz, musíte byť prihlásený. Vážený rodičia, ak vaše dieťa nemá email, v registrácii uveďte jeho meno, ale zadajte svoj email.
Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies na týchto webových stránkach.