KE | SuperKids | SEP-JAN-20

KE | SuperKids | SEP-JAN-20

Do kurzu sa dá prihlásiť aj v prípade, že kurz už začal. 

SUPERKIDS

Vek: 4-7

Na našich tréningoch cielene podporujeme v deťoch záujem o pohybové aktivity, rozvíjame trvalý pozitívny vzťah k športu, zameriavame sa na všeobecný rozvoj a pohybovú prípravu. Našim cieľom nie je len fyzická príprava, ale aj vzdelávanie v oblasti správnych návykov a sociálnej interakcie. Všeobecnosť vnímame, ako dôležitý základ pre akékoľvek fyzické či mentálne zadanie v živote každého človeka.

Lezenie, visenie, šplhanie, skákanie, balansovanie, padanie, plazenie, nosenie, hádzanie, chytanie, pohybové a úpolové hry, dynamické, statické, ale aj silové, gymnastické a akrobatické prvky, zábava. Toto všetko sa snažíme rozvíjať s ohľadom na bezpečnostné zásady, postupnosť a primeranosť k aktuálnym možnostiam a schopnostiam žiakov našej pohybovej prípravky.

 

Čo sa Vaše dieťa naučí?

 • cez hru, pohyb a disciplínu (počúvanie pokynov, bezpečnosť)
 • beh a zvieracie lokomócie (mobilita, silné telesné jadro, horné a spodné končatiny)
 • kotúle a mlynské kolá (koordinácia)
 • poskokypreskoky a výskoky (odrazová sila dolných končatín)
 • striktnú výdrž v kľuku, prípadne i kľuky (silný zadok a lopatky)
 • šplh na lane s prírazom (silné predlaktie a brušné svaly)
 • visvzpor a pretoč na gymnastických kruhoch (silné paže, ramená a telesné jadro)
 • hrudníkový mostík (sila telesného jadra)
 • balans (stabilita, koordinácia, neuroplasticita)
 • stojka čelom o stenu (sila ramien, lopatiek, chrbtových svalov a telesného jadra)
 • a mnohé ďalšie pohyby, vyučované prostredníctvom pohybovej hry

 

Skúška pre postup do SUPERKIDS ELITE:

 • chôdza po štyroch
 • kotúľ vpred a kotúľ vzad
 • pozícia vrana
 • mlynské koleso
 • správne prevedený kľuk
 • vis strmhlav
 • stojka o stenu tvárou k stene
 • šplh na lane s prírazom
 • preskok, výskok, zoskok
 • mostík
 • odporúčanie trénera

Pred tým, ako svoje dieťa prihlásite do detskej pohybovej prípravky uistite sa, že Vaše dieťa zvláda: 

 • počúvať a vie porozumieť jednoduchým pokynom trénera
 • 60 min. v kolektíve detí bez prítomnosti rodiča
 • samoobslužné činnosti (návšteva WC, vyfúkanie nosa,...)

,

INFORMÁCIE O KURZE:
Termín: 09.09.2019 – 31.1.2020

ČASY TRÉNINGOV:
Pondelok, Utorok, Streda, Štvrtok, Piatok - 15:30-16:30.

POČET MIEST
Počet miest je obmedzený! Maximálny počet je 20 detí / tréning.

TRÉNERI
Martin Boďa, Šimon Forrai

CENA ZA KURZ
Cena za kurz sa vyráta automaticky, podľa počtu zvolených dní. Trénujeme v rozsahu dátumov ako je uvedené vyššie.
Dni voľna / prázdniny, počas ktorých sa netrénuje, sú automaticky odrátané z ceny kurzu. 

CENA ZA TRÉNING
5€

POČET TRÉNINGOV
Počet tréningov závisí od počtu zvolených dní.

DNI VOĽNA

Rodičom je vstup do telocvične počas tréningu zakázaný. Dôvody sú najmä disciplinárne, t.j. deti sa inak správajú za prítomnosti rodiča a inak, ak rodič v miestnosti nie je.

Prihláška

Informácie o kurze


Názov kurzu: KE | SuperKids | SEP-JAN-20
Termín od: 27.01.2020
Termín do: 31.01.2020
Miesto konania: SKILL LAB Košice
V dňoch: Pondelky, Utorky, Stredy, Štvrtky, Piatky
Ak sa chcete prihlásiť na kurz, musíte byť prihlásený. Vážený rodičia, ak vaše dieťa nemá email, v registrácii uveďte jeho meno, ale zadajte svoj email.
Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies na týchto webových stránkach.