Detská prípravka | Superkids

Detská prípravka | Superkids

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:

  • V Košiciah trénujeme deti od 4 rokov
  • SUPERKIDS je kurz vhodný pre začiatočníkov 
  • Tréningy 60 minút

Na základe doterajších skúseností sme 100% presvedčení, že kurzová forma je tá najlepšia cesta, ako dosiahnuť progresívne napredovanie v akomkoľvek zvolenom športe. Prichádzame s 5-MESAČNOU periodizáciou, ktorú sme zladili so školským rokom.

Na našich tréningoch cielene podporujeme v deťoch záujem o pohybové aktivity, rozvíjame trvalý pozitívny vzťah k športu, zameriavame sa na všeobecný rozvoj a pohybovú prípravu. Naším cieľom nie je len fyzická príprava, ale aj vzdelávanie v oblasti správnych návykov a sociálnej interakcie. Všeobecnosť vnímame, ako dôležitý základ pre akékoľvek fyzické či mentálne zadanie v živote každého človeka. Snažíme sa tak tvoriť lepšiu budúcnosť pre naše deti, pre nás.

Lezenie, visenie, šplhanie, skákanie, balansovanie, padanie, plazenie, nosenie, hádzanie, chytanie, pohybové a úpolové hry, dynamické, statické ale aj silové, gymnastické a akrobatické prvky, zábava. Toto všetko sa snažíme rozvíjať s ohľadom na bezpečnostné zásady, postupnosť a primeranosť k aktuálnym možnostiam a schopnostiam žiakov našej prípravky.

KURZY s možnosťou variácií:

SUPERKIDS pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok 15:30

 

Pred tým, ako svoje dieťa prihlásite do SUPERKIDS uistite sa, že Vaše dieťa zvláda: 

  • počúvať a vie porozumieť jednoduchým pokynom trénera
  • 60 min. v kolektíve detí bez prítomnosti rodiča
  • samoobslužné činnosti (návšteva WC, vyfúkanie nosa,…)

 

Rodičom je vstup do telocvične počas tréningu zakázaný. Dôvody sú najmä disciplinárne, t.j. deti sa inak správajú za prítomnosti rodiča a inak, ak rodič v miestnosti nie je.

Detská prípravka | Superkids Detská prípravka | Superkids Detská prípravka | Superkids
Detská prípravka | Superkids Detská prípravka | Superkids Detská prípravka | Superkids
Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies na týchto webových stránkach.